Deelnemingen

Bijsterhuizen

De laatste voor uitgifte bedoelde terreinen zijn in 2021 verkocht en geleverd, dat is een versnelling ten opzichte van eerdere prognoses. Daarmee is op een afronding qua infrastructuur na de opgave van de GR volbracht.

Door het algemeen bestuur is inmiddels een besluit genomen tot voorgenomen opheffing en is opdracht gegeven aan het dagelijks bestuur de opheffing voor te bereiden. Momenteel wordt gewerkt aan een liquidatieplan met bijbehorende liquidatiebalans. Dat betekent ook dat alsdan het batig saldo beschikbaar zal zijn. De hoogte daarvan is afhankelijk van de uitkomst van intern overleg binnen de GR waarbij het met name zal gaan om mogelijk nog te realiseren infrastructuur en risico-afdekking. De laatste jaarrekening en liquidatie van het openbaar lichaam zijn voorzien in de loop van april/mei 2023. Daarmee is deze samenwerking alsdan definitief ten einde.

De GR valt vanaf 2016 onder de werking van de vennootschapsbelasting (Vpb). De berekende Vpb-last is inmiddels in deze planexploitatie verwerkt. Financiële risico’s die niet op te vangen zijn binnen de planexploitatie hebben zich niet voorgedaan en  worden ook niet meer verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 01/24/2023 16:30:50 met de export van 01/24/2023 09:38:26