VGP samengevat

Voorstel om te besluiten

 1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023 vast te stellen, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en de daarbij behorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters.
 2. De bijbehorende begrotingswijziging BW-01867 vast te stellen.
 3. De volgende planexploitaties toe te voegen:
 1. Berg en Dalseweg 79-81;
 2. Grote Markt 1-3
 3. Winkelscentrum Weezenhof;
 1. De volgende planexploitaties af te sluiten:
 1. Van Schuylenburgweg
 2. Van Slichtenhorststraat 91-93
 3. Berg en Dalseweg 79-81
 4. Molenweg Aldi
 5. Tollenstraat/Dobbelmannweg
 6. Skaeve Huse ;
 1. Een voorziening in te stellen voor de volgende projecten:
 • Kinderdorp Neerbosch
 • Professor Bellefroidstraat;
 • Nyma Mercuriuspark;
 1. Aankoop en ontwikkeling locatie Toorank toevoegen aan de planexploitatie Waalsprong Zuiderveld.
Deze pagina is gebouwd op 01/24/2023 16:30:50 met de export van 01/24/2023 09:38:26