VGP samengevat

Financieel beeld & risico’s

Het resultaat van de planexploitaties is hieronder samengevat, voor wat betreft de grootste toevoegingen/onttrekkingen. Het resultaat van de herzieningen bedraagt -/- € 35,1 miljoen.

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Waalsprong, aanpassen voorziening Waalsprong totaal

 €       -13,4

mln.

Stationsgebied, aanpassen voorziening Stationsgebied totaal

 €          -5,5

mln.

Winkelsteeg/Kanaalzone, aanpassen  voorziening Winkelsteeg totaal*

 €        -11,7

mln.

Waalfront, aanpassen voorziening Waalfront

 €         -1,9

mln.

Nyma/Mercuriuspark, instellen voorziening Nyma/Mercuriuspark

 €         -2,0

mln.

Onderwijshuisvesting, aanpassing voorziening Onderwijshuisvesting totaal)

 €         -0,7

mln.

Licht positiever resultaat afgesloten planexploitaties

 €          0,2

mln.

Totaal

 €      -35,1

mln.

*Het resultaat Winkelsteeg/Kanaalzone mag nog niet verwerkt worden bij de Stadsrekening 2022. Besluitvorming over deze gebiedsexploitatie vindt plaats in 2023. Het in de stadsrekening 2022 te verwerken resultaat van deze gebiedsontwikkeling ligt rond de € 36 mln. De exacte aanpassing is afhankelijk van de marktontwikkeling in het laatste kwartaal 2022.

De oorzaken van de aanpassing van de voorzieningen ligt voor een groot deel in de aanpassing van de parameters kostenstijging en opbrengstenstijging. De parameter kostenstijging voor 2023 en 2024 is van 2% gestegen naar respectievelijk 4,5% en 3%. De parameter opbrengstenstijging voor koopwoningen is voor 2023 gedaald van 3% naar 2%. Daarnaast is de kostenstijging over 2022 aanzienlijk hoger geweest dan verwacht, voor de civieltechnische kosten zo'n 8%, de verwachting was vorig jaar dat de kosten 2% zouden stijgen.
Ook zijn er project specifieke oorzaken, zoals bijvoorbeeld de verwerking van de uitkomst tender Hezelpoort en de verwerking van de besluitvorming naar aanleiding van de stadspeiling Veur Lent.
Zie verder ook de informatie die bij de verschillende projecten is opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 01/24/2023 16:30:50 met de export van 01/24/2023 09:38:26